Psykolog x2 Nyheter Om oss Kontakt Tjänster Föreläsning Länkar
 Psykologkompetens

Föreläsning

Bra relationer - hemligheten bakom allt

Relationer och ledarskap – hur hänger det ihop och hur fungerar det

i praktiken? Vi visar hur man skapar arbetsro, goda studieresultat

och ett varmt klimat utan mobbning genom att satsa på relationsbyggande.

Från teorierna bakom till hur man faktiskt gör.

Vi kommer till er och föreläser.


För bokning eller förfrågningar, kontakta Jenny Klefbom:

jenny.klefbom@psykologkompetens.se eller 070 584 38 21Ingrid Gråberg

Ingrid arbetar mycket på uppdrag av såväl kommunala som friskolor, som skolpsykolog på konsultbasis. Hon har sedan många år tillbaka haft ett särskilt intresse för mobbningsrelaterade frågor.

Mobbning är också temat på Ingrids del av föreläsningen, som inleds med den intressanta frågan varför mobbning överhuvud taget finns. Andra frågor som berörs är hur man kan upptäcka och förebygga mobbning och hur man bäst kommunicerar med föräldrarna när mobbningen är ett faktum.
Jenny Klefbom

Utöver sina uppdrag i tv och andra media arbetar Jenny precis som Ingrid som skolpsykolog och träffar barn och skolpersonal i samband med olika arbetsuppdrag, såsom handledning och utredningar.

Jennys del av föreläsningen fokuserar på teorierna bakom fungerande relationer i klassrummet. Från anknytningsteori och grupprocesser till hur den kognitiva utvecklingen hänger ihop med den känslomässiga och moraliska.

 Nelly Bonner

Nelly är legitimerad lärare för fsk-åk 6 och arbetar i Stockholms stad. Hon har mycket goda dokumenterade resultat i arbetet med elevernas sociala trygghet och deras kunskapsmål. I arbetet lägger Nelly stor vikt vid arbetet med relationsbyggandet med såväl elever som vårdnadshavare. Nelly är förstelärare i ämnet svenska, Aretemeriterad, ambassadör för Stockholms stad och läromedelsförfattare.
I sin föreläsning fokuserar hon på det praktiska arbetet i skolan. Åhörarna får följa med i hennes tankar under en skoldag och får många konkreta exempel på hur man skapar goda studieresultat,            klassrumsdiskussioner och en trygg lärandemiljö.

 

Psykolog x2      Nyheter      Om oss      Kontakt      Tjänster            Länkar