Psykolog x2 Om oss Kontakt Tjänster Föreläsning Länkar
 Psykologkompetens

Föreläsningar/utbildningar Handledning/konsultation Utredningar

Utredning

 

Vi utför skräddarsydda utredningar av barn och unga åt privatpersoner och uppdragsgivare som behandlingshem, socialtjänst och skola.

Vi gör även riskbedömningar med stöd av SAVRY.

I alla utredningar som vi utför gällar att: 

 

Vi betraktar människan som en helhet, och våra bedömningar tar därför alltid hänsyn till såväl biologiska som psykologiska och sociala faktorer.

 

Vi har stor kunskap och erfarenhet av neuropsykiatriska frågeställningar och har grundutbildning i såväl KBT som psykodynamisk psykoterapi och teoribildning.

 

Vi är väl förtrogna med alla vanligt förekommande tester och bedömningsinstrument.

 

 

Vi utgår alltid ifrån en tydlig frågeställning som upprättas i samråd med berörda parter.

 

Vi kommunicerar utredningsresultaten både muntligt och i ett gediget skriftligt utlåtande som innehåller alltifrån detaljerade slutsatser till eventuella diagnoser och förslag på åtgärder/behandling.

 

Men viktigast av allt: Vi älskar att utreda! Att samla information, lägga pussel och inte ge upp förrän man har en tydlig bild av människan och hennes styrkor och svårigheter - det är vår drivkraft.

 

Vi kommer gärna till er för tester, intervjuer och eventuella observationer, men vi tar även emot i våra lokaler som ligger centralt på Södermalm i Stockholm och centralt i Norrtälje.  

 

 

 

    _mg_3704webny (1)

                Jenny                  Ingrid